Workshop Zorgdragers - Een zorg voor later?

Nederland vergrijst in een rap tempo en Arnhem dus ook. Tot 2060 neemt het aantal ouderen (65+) toe tot meer dan een kwart van de totale bevolking. Van de naar verwachting bijna 18,5 miljoen inwoners in ons land in 2060 zullen er 4,8 miljoen 65 jaar of ouder zijn - 1,5 miljoen meer dan nu - waarvan 2 miljoen zelfs 80 jaar of ouder - 1,2 miljoen meer dan nu. Denk je eens in wat voor uitdagingen dat met zich meebrengt! Want tegenover deze ouderen staan minder werkenden: mensen dus, die het belastinggeld op moeten brengen om deze groeiende groep de zorg te kunnen bieden die nodig is.

Terwijl Nederland steeds meer vergrijst, blijven de instituties op de oude manier oplossingen bieden. Daarom lopen we – nu al, maar in de nabije toekomst nog veel harder – tegen de grenzen aan van wat we acceptabele zorg, een prettig leven of gezond samenleven vinden. Voor de nieuwe vragen die uit de vergrijzing ontstaan, kunnen we niet op de oude manier oplossingen vinden. Hoe komen we tot nieuwe, toekomstbestendige oplossingen? En wat is ervoor nodig om vandaag al met de toekomst aan de slag te gaan?

Grote vragen, maar laten we klein en dichtbij beginnen. Hoe ziet dit probleem er in Arnhem uit? Waar willen we naar toe? Welke mogelijke oplossingen zien we? Wie en wat hebben we nodig om die in praktijk te brengen? 

Deze vragen willen we graag in een relevante groep behandelen. Die groep is met opzet divers: mensen uit de woningbouw, de huisvesting, de zorg, de technologie, sociale innovatie en ontwerp. Mensen die elkaar nog niet kennen en mensen die meestal niet samenwerken aan de grote vragen van onze tijd. Én de mensen die wellicht ander licht laten schijnen op de vragen en de oplossingen. 

OPA, Kennisland, CASA en de Hogeschool Arnhem Nijmegen nodigen jou van harte uit als onderdeel van deze groep, om te beginnen voor een workshop op 4 oktober om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur). We hopen met deze workshop tot een aanscherping te komen van de vraag en enkele mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. De ideeën worden deze middag gevisualiseerd door illustrator Abe Borst, gebundeld in een presentatie en aangeboden aan partijen die er direct mee aan de slag kunnen.  

Graag tot 4 oktober! 

Spreker

De Herbergier
Een Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor 16 mensen met dementie die 24-uurszorg nodig hebben. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een zo gewoon mogelijk manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal. Er zijn inmiddels 43 Herbergiers in Nederland. Huiselijke omgevingen met een focus op veiligheid, aandacht, warmte en geborgenheid. Wat is het geheim achter deze andere vorm van wonen?

herbergier.nl

Datum
Tijd

13:00 - 17:00u, inloop vanaf 12:30u

Locatie

DAZO
Spijkerstraat 125
Arnhem

Entree

Gratis, graag aanmelden graag via info@o-p-a.nl

Steun OPA door member te worden en krijg naast gratis toegang tot onze avonden nog vele extra’s!