In het wereldvoedselsysteem speelt schaal een grote rol: de extreem grote schaal is de wereld van de megastallen, megakassen en wereldwijde (voedsel)distributie. De kleine schaal is de buurtmoestuin en het kruidenplantje in de vensterbank.

De wereldbevolking telt in 2050 negen miljard inwoners, en met de toenemende welvaart in opkomende landen neemt de vraag naar voedsel de komende jaren verder toe. Hoe garanderen we voedselzekerheid op een duurzame manier?

Efficiënter omgaan met grondstoffen en energie, meer plantaardige voeding, voedselverspilling verminderen: op welke schaal zijn innovaties mogelijk? En welke rol speelt schaal in de relatie tussen mens en voedsel? Een avond met verschillende visies over de etende mens.

Sprekers

De Onkruidenier - Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen
Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen stellen met De Onkruidenier de ongewenste natuur centraal om (on)kruiden weer een waardevolle betekenis te geven in het dagelijks leven. Een recent project is De Buurtsuper: de eerste supermarkt in de open lucht. Geen traditionele winkel met producten, caissières en bonuskaarten, maar een collectieve zoektocht naar een nieuwe relatie tussen stadsmensen en stadsplanten in onze eigen leefomgeving. Een nieuw lokaal voedselsysteem?
onkruidenier.nl

GRUUN - Chantal van der Noordt
Chantal van der Noordt is productontwikkelaar en eigenaar van GRUUN groenteplakken. In haar familie werd de passie voor koken en eten generaties lang doorgegeven, met een familie die bijna volledig uit slagers bestaat en waarvan een aantal familieleden zelf hun eigen vee slachten. Met haar achtergrond en haar opleiding Food Innovation in het achterhoofd richtte ze GRUUN op, om de groenteconsumptie in Nederland te verhogen, imperfecte groente een nieuw leven te geven en om de (voedselproductie)ketens te verkorten. 
iamgruun.nl

The Eatelier - Katinka Versendaal
Fooddesigner Katinka Versendaal runt The Eatelier met als doel een duurzame, gezonde en smaakvolle toekomst van voedsel te ontwikkelen. Met Evolution of the Omnivore experimenteert en onderzoekt ze ons menselijke eetpatroon van de toekomst. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de stijgende temperaturen op onze voedselproductie? Of kunnen we voedsel laten fungeren als medicijn?
the-eatelier.com
 

Datum
Tijd

20:00u, inloop vanaf 19:30u

Entree

€ 8,00
OPA-Members/BNO: gratis
studenten RijnIJssel Creatieve Industrie/HAN IPO: gratis

Steun OPA door member te worden en krijg naast gratis toegang tot onze avonden nog vele extra’s!